Klockorna i Rom

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

7/1955

Recension

Förf., som under många år mer än någon annan nordbo levat sig in i det katolska Rom, ger i romanform en fängslande framställning av religiöst liv inom den romerska kyrkan. Själva handlingen, personerna, t.o.m. platserna för tilldragelsen är uppdiktade, men förf. har i allt detta samlat en verklighet, med sin starka färg av mystik dock trovärdig. Litterärt sett år denna bok onekligen en av de märkligaste som under senare år hos oss har utkommit.