Holmberg, Maj-Lis

Födelseort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk