Litteraturens klassiker i urval och översättning : 3 : Romersk litteratur

Samtida recension
Läs en samtida recension ur Resonerande bokkatalogen. Obs! Recensionerna kan innehålla spoilers, dvs. information som avslöjar intrigen.

Typ

samlingsverk

Beskrivning

Romersk litteratur som redigeras av docent Gustav Karlsson, Uppsala, ger ett rikt urval dikter av bl. a. Vergilius, Catullus, Horatius, Ovidius, vidare exempel på latinsk historieskrivning, vältalighet och berättarkonst, samt utdrag ur den kristna litteraturen.

Innehåll:
Dikter och prosa:

LUCRETIUS ur Om världsalltet s. 11 [till svenska efter Axel Jacobsson]

CATULLUS Sånger s. 18 [till svenska av Elias Janzon]

CICERO ur Om det högsta goda och det högsta onda s. 31 [till svenska av Gabriel Sjögren]

VERGILIUS
Herdedikter s. 42 [till svenska av Gustav Karlsson]
ur Georgiga s. 46 [till svenska efter Gudmund Jöran Adlerbeth]
ur Aeneiden:
De båda ingresserna s. 50
Fjärde sången: Didos kärlek och död s. 50 [till svenska av Johan Bergman]
Sjätte sången: Aeneas i underjorden s. 69 [till svenska av Hilding Andersson]

HORATIUS
Oden s. 93-100 [till svenska av S. L. Sjöblom, Bernhard Risberg, Johan Bergman, Ivar Harrie, Nils-Ola Nilsson]
Satirer s. 100-106 [till svenska av Nils-Ola Nilsson, Johan Bergman]
Epistlar s. 107 [till svenska av Johan Bergman]
ur Ars poetica s. 107-110 [till svenska av Ivar Harrie]

LIVIUS ur Från stadens grundläggning s. 111-119 [till svenska av Herman Ljungvik, Gerhard Bendz]

TIBULLUS Elegier s. 120-124

SULPICIA En kärleksdikt s. 125 [till svenska av Ivar Harrie]

PROPERTIUS Elegier s. 126-131 [till svenska av Bernhard Risberg]

OVIDIUS
ur Amores s. 132 [till svenska av Gustav Karlsson efter Johan Bergman och Elias Janzon]
ur Tristia s. 133
ur Metamorphoser: Daphne s. 136, Narcissus s. 139, Pyramus och Thisbe s. 142, Philemon och Baucis s. 145
[till svenska av Johan Bergman]

SENECA
ur Om försynen s. 149
ur Om den vises orubblighet s. 151 [till svenska efter Carl Axel Brolén]
Brev till Lucilius s. 152 [till svenska av Gösta Claesson]

PETRONIUS Kalaset hos Trimalchio s. 154-192 [till svenska av Hilding Andersson]

STATIUS Till sömnen s. 193 [till svenska av Gustav Karlsson]

MARTIALIS Epigram s. 194 [till svenska av Gustav Karlsson]

TACITUS
ur En dialog om talare s. 196
ur Agricola s. 197 [till svenska av Per Persson]
ur Germania s. 198 [till svenska av Gerhard Bendz]
ur Annaler s. 198 [till svenska av Nils-Ola Nilsson]

JUVENALIS Satirer s. 203-211 [till svenska av Erland Lagerlöf, översättningen bearbetad av Gerhard Bendz]

KEJSAR HADRIANUS Till själen s. 212 [till svenska av Frans Michael Franzén]

OKÄND FÖRF. Nattvakan för Venus s. 213 [till svenska av Stig Lindqvist och Krister Wickman]

CLAUDIANUS Gudinnornas möte s. 217 [till svenska av Sture Axelson]

PRUDENTIUS Hymn till Kristus s. 218 [till svenska av Johan Bergman]

AUGUSTINUS ur Bekännelser s. 220-229 [till svenska efter Nathan Söderblom och Gerhard Bendz]

***

Den äldre latinska komedin:

PLAUTUS Spöket (Mostellaria) s. 233-316 [till svenska av Vilhelm Lundström]

TERENTIUS Adelphi s. 317-385 [till svenska av Hilding Andersson]
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

i urval och översättning

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

387

Språk