Kankkonen, Stig

Född

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Mera uppgifter om författarens verk

Facklitteratur:

* Vägar att vandra. En bok om John Vikström (Schildt, 1991) /
* Tienviittoja.Kirja John Vikströmistä (Schildt, 1991)

* Myter som mörklägger. Några tankar om sysselsättningsdebatten (Schildt, 1998)

* Verklighetsmakarna. En handbok för nyhetskonsumenter (Schildt, 2000)

Övrigt:

* Press- och myndighetsinformation om Tjernobyl-olyckan (avhandling pro gradu, Åbo Akademi, 1991)