Alander, Siw

Laddning av bildfilen

är samma som

Född

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Mera uppgifter om författarens verk

Har även gett ut böcker under namnet Siw Orre.

Källor och hänvisningar

Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria (Sahlgrens, 2001)

Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens Litteraturförening, 1990)

Finlandssvenska kvinnor skriver (Schildts, 1985)

Litteratur med våra ögon (Författarnas andelslag, 2004)