Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Sand

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Med "Sand", som första gången utkom 1940 och då entusiastiskt hälsades av kritik och publik, inleder Albert Olsson sin trilogi om skattebonden Tore Gudmarsson. Det är i 1600-talets Sverige, och bönderna måste värja sig mot ett allt övermodigare adelsvälde, som i Tyskland fått smak för livegenskapens oskick och missbruk. Men de måste också strida mot en ogunstig natur. Kriget är tidens gissel, men ännu mer fruktad än faran från havet, stormvindarna, som tornar upp sanden i väldiga dyner, som går över åkrar, rycker människans boningar allt närmare in på livet och tvingar dem till reträtt inåt landet.
Tore Gudmarsson förkroppsligar den friborne bonden, som upprätt värjer sig mot frälsemännens tyranni och kraftfullt kämpar också mot naturens förödande makter. I sin idoghet, seghet, rättskänsla och hetblodighet förkroppsligar han hallänningarnas bästa egenskaper, men också den sega tåga, som räddade det svenska bondesamhället från träldom under herremansväldet.

(baksidestext, 1957)

Personer, aktörer

Huvudpersoner

Konkreta platser för händelserna

Tidpunkt för händelserna

Exakt tidpunkt

Originalspråk

Textutdrag

Landsbonden Gudmar i Vilshärad hade elva söner. Gudmar var glad över sönerna men litet bekymrad över hur det skulle gå för dem alla, eftersom endast en kunde ärva gården.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Namn

Undertitel

roman

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

486

Förlag

Språk