symbolism

Typ

skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Beskrivning

Symbolism var en litterär och konstnärlig strömning som på 1880- och 90-talen utvecklades i Frankrike och sedan fick avläggare i andra länder. De franska symbolisterna räknas till dekadenterna[1] - de konstnärer mot 1800-talets slut som ville befria litteraturen från samhällsmoral och nyttotänkande.

Symbolismen utarbetades på 1880-talet i Frankrike som en reaktion mot naturalismen i romanen, särskilt sådan den representerades av Émile Zola, och Parnass-skolans plastisk-måleriska poesi. De försökte pånyttföda och förnya idealismen och romantiken från 1800-talets början. Istället för naturalismens positivistiska vetenskapstro, sociala engangemang och realistiska verklighetsåtergivning ville symbolisterna ägna sig åt det inre livet och ta avstånd från samhället och samhällsproblemen. De flesta symbolistiska författarna var poeter.