Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Rödaste smultron

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Det börjar tisdagen den 1 juni 1846, i Oskar I:s tredje regeringsår, med att Gustav Axelsson, andre amanuens vid Kungliga Biblioteket i Stockholm, får i uppdrag att söka reda på poeten Bellmans gravplats på Klara kyrkogård.
Sökandet efter skaldens fattigmassgrav leder amanuensen till upptäckten att Bellmans änka ännu lever, drygt femtio år efter makens död; nu en åldrad kvinna på dryga nittio år. Men klar i tanken, och med minnet av mannen daggfriskt och levande. Och på grundval av vad änkan förtäljer spinner amanuens Axelsson en berättelse om skalden, maken och slarvern Bellman, som för oss från det tidiga 1760-talet till Bellmans död i armod år 1795.
(Baksidestext)

Konkreta platser för händelserna

Exakt tidpunkt

Originalspråk

Textutdrag

Tisdagen den 1 juni 1846, i Oskar I:s tredje regeringsår, anmodades jag, Gustav Axelsson, andre amanuens vid Kungliga Biblioteket i staden Stockholm, att söka reda på poeten Carl Michael Bellmans gravplats på Klara kyrkogård.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

225

Förlag

Språk