You are here

Lindén, Gurli

Laddning av bildfilen
Photograph information
Foto: Britta Stenberg

 
 
Namn
Lindén, Gurli
Biografiska uppgifter
Gurli Lindén är född Kronqvist år 1940 i Öja (numera del av Karleby). Hon debuterade 1973 med diktsamlingen Att resa sig på Författarnas Andelslag, ett förlag hon var med och grundade och vars ordförande hon varit (från 1974 till långt in på 1980-talet).

Gurli Lindéns vägar förde henne i början av 1990-talet till Sverige, där hon har forskat i konstnären Hilma af Klints livsverk. Böckerna Vägen till templet och Enheten bortom mångfalden samt en skrift på engelska om Hilma af Klint har utkommit på Rosengårdens förlag. Medförfattare till Enheten bortom mångfalden har varit konsthistoriker Anna Maria Svensson. Rosengårdens förlag grundade G. Lindén i Stockholm 1996 tillsammans med sin livskamrat Eva-Stina Byggmästar. Förlaget finns numera i Umeå.

År 2000 flyttade paret till Vormsele i Västerbotten, där de fortfarande tillbringar en del av året. Paret har numera återvänt till Jeppo, Nykarleby.

Gurli Lindén har mestadels varvat lyrik och prosa i sitt författarskap.

För sitt författarskap mottog Gurli Lindén Edith Södergran-priset år 1987. (Författare i Nykarleby/Nykarleby stadsbibliotek)
Mera uppgifter om författarens verk
Avtryck av tankar, resor, utrop (Författarnas andelslag, 1981)

Vägen till templet. Hilma af Klint förberedelsetiden 1896−1906 (Rosengårdens förlag, 1996)

I describe the way and meanwhile I am proceeding along it. A short introduction on method and intention in Hilma af Klint's work from an esoteric perspective. (Rosengårdens förlag, 1998)

Enheten bortom mångfalden. Två perspektiv på Hilma af Klints verk (medförfattare: Anna Maria Svensson) (Rosengårdens förlag, 1999)
Källor och hänvisningar
Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria (Sahlgrens, 2001)

Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens Litteraturförening, 1990)

Finlandssvenska kvinnor skriver (Schildts, 1985)

Författare i Nykarleby/Nykarleby stad

Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)

Litteratur med våra ögon (Författarnas andelslag, 2004)

Stenwall, Åsa: Hur flickor blir kloka (Schildts, 1987)
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Wikman, Anita(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Kön
  kvinna
 • Hemort eller -orter
  Nykarleby
 • Förtroendepost eller medlemskap
  Skrivarna i Jakobstad
 • Mera information på nätet
  Författare i Nykarleby
 • Födelseort
  Nykarleby
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  författare
 • Pris, utmärkelser
  Längmanska priset: 1978
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Byggmästar, Eva-Stina(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Nykarleby
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Mera information på nätet
  Författare i Nykarleby
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Yrke
  diktare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Kön
  kvinna
 • Hemort eller -orter
  Jeppo
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Ågren, Gösta(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Yrke
  författare
 • Födelseort
  Nykarleby
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Mera information på nätet
  Författare i Nykarleby
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Hemort eller -orter
  Nykarleby
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Stürmer, Wava(person, författare eller annan upphovsman)
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Förtroendepost eller medlemskap
  Skrivarna i Jakobstad
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Kön
  kvinna
 • Huldén, Lars(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  diktare
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Mera information på nätet
  Författare i Nykarleby
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Boucht, Birgitta(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Född
  1940
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Nyström, Carita(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Född
  1940
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Ågren, Erik(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Födelseort
  Nykarleby
 • Förtroendepost eller medlemskap
  Skrivarna i Jakobstad
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Mera information på nätet
  Författare i Nykarleby
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Sahlström, Anna-Lisa(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Hemort eller -orter
  Nykarleby
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Mera information på nätet
  Författare i Nykarleby
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Lönnqvist, Anna Lisa(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Kön
  kvinna
 • Studieort eller -orter
  Nykarleby
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Yrke
  diktare
 • Förtroendepost eller medlemskap
  Skrivarna i Jakobstad
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 •