Lindén, Gurli

Laddning av bildfilen

Photograph information

Foto: Britta Stenberg

Född

Födelseort

Hemort eller -orter

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Titel

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

romaner

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Övriga verk (som illustratör)

Typ

omslag

Typ

omslag

Typ

omslag

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Gurli Lindén är född Kronqvist år 1940 i Öja (numera del av Karleby). Hon debuterade 1973 med diktsamlingen Att resa sig på Författarnas Andelslag, ett förlag hon var med och grundade och vars ordförande hon varit (från 1974 till långt in på 1980-talet).

Gurli Lindéns vägar förde henne i början av 1990-talet till Sverige, där hon har forskat i konstnären Hilma af Klints livsverk. Böckerna Vägen till templet och Enheten bortom mångfalden samt en skrift på engelska om Hilma af Klint har utkommit på Rosengårdens förlag. Medförfattare till Enheten bortom mångfalden har varit konsthistoriker Anna Maria Svensson. Rosengårdens förlag grundade G. Lindén i Stockholm 1996 tillsammans med sin livskamrat Eva-Stina Byggmästar. Förlaget finns numera i Umeå.

År 2000 flyttade paret till Vormsele i Västerbotten, där de fortfarande tillbringar en del av året. Paret har numera återvänt till Jeppo, Nykarleby.

Gurli Lindén har mestadels varvat lyrik och prosa i sitt författarskap.

För sitt författarskap mottog Gurli Lindén Edith Södergran-priset år 1987. (Författare i Nykarleby/Nykarleby stadsbibliotek)

Mera uppgifter om författarens verk

Avtryck av tankar, resor, utrop (Författarnas andelslag, 1981)

Vägen till templet. Hilma af Klint förberedelsetiden 1896−1906 (Rosengårdens förlag, 1996)

I describe the way and meanwhile I am proceeding along it. A short introduction on method and intention in Hilma af Klint's work from an esoteric perspective. (Rosengårdens förlag, 1998)

Enheten bortom mångfalden. Två perspektiv på Hilma af Klints verk (medförfattare: Anna Maria Svensson) (Rosengårdens förlag, 1999)

Källor och hänvisningar

Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria (Sahlgrens, 2001)

Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens Litteraturförening, 1990)

Finlandssvenska kvinnor skriver (Schildts, 1985)

Författare i Nykarleby/Nykarleby stad

Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)

Litteratur med våra ögon (Författarnas andelslag, 2004)

Stenwall, Åsa: Hur flickor blir kloka (Schildts, 1987)