Letar du efter något att läsa? Hitta intressanta författare, böcker och nya läsupplevelser på Boksampo.fi.

Lindén, Gurli

Laddning av bildfilen
Photograph information
Foto: Britta Stenberg
Född
Födelseort
Hemort eller -orter
Förtroendepost eller medlemskap
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Verk
Typ
diktsamlingar
Typ
romaner
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
dikter
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Titel
Typ
romaner
Typ
romaner
Titel
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
romaner
Titel
Typ
diktsamlingar
Titel
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Titel
Typ
diktsamlingar
Typ
romaner
Typ
diktsamlingar
Titel
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Typ
dikter
Typ
diktsamlingar
Typ
dikter
Typ
romaner
Typ
dikter
Typ
diktsamlingar
Övriga verk (som illustratör)
Typ
omslag
Typ
omslag
Typ
omslag
Övriga verk
Typ
fysiskt verk
Biografiska uppgifter
Gurli Lindén är född Kronqvist år 1940 i Öja (numera del av Karleby). Hon debuterade 1973 med diktsamlingen Att resa sig på Författarnas Andelslag, ett förlag hon var med och grundade och vars ordförande hon varit (från 1974 till långt in på 1980-talet).

Gurli Lindéns vägar förde henne i början av 1990-talet till Sverige, där hon har forskat i konstnären Hilma af Klints livsverk. Böckerna Vägen till templet och Enheten bortom mångfalden samt en skrift på engelska om Hilma af Klint har utkommit på Rosengårdens förlag. Medförfattare till Enheten bortom mångfalden har varit konsthistoriker Anna Maria Svensson. Rosengårdens förlag grundade G. Lindén i Stockholm 1996 tillsammans med sin livskamrat Eva-Stina Byggmästar. Förlaget finns numera i Umeå.

År 2000 flyttade paret till Vormsele i Västerbotten, där de fortfarande tillbringar en del av året. Paret har numera återvänt till Jeppo, Nykarleby.

Gurli Lindén har mestadels varvat lyrik och prosa i sitt författarskap.

För sitt författarskap mottog Gurli Lindén Edith Södergran-priset år 1987. (Författare i Nykarleby/Nykarleby stadsbibliotek)
Mera uppgifter om författarens verk
Avtryck av tankar, resor, utrop (Författarnas andelslag, 1981)

Vägen till templet. Hilma af Klint förberedelsetiden 1896−1906 (Rosengårdens förlag, 1996)

I describe the way and meanwhile I am proceeding along it. A short introduction on method and intention in Hilma af Klint's work from an esoteric perspective. (Rosengårdens förlag, 1998)

Enheten bortom mångfalden. Två perspektiv på Hilma af Klints verk (medförfattare: Anna Maria Svensson) (Rosengårdens förlag, 1999)
Källor och hänvisningar
Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria (Sahlgrens, 2001)

Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens Litteraturförening, 1990)

Finlandssvenska kvinnor skriver (Schildts, 1985)

Författare i Nykarleby/Nykarleby stad

Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)

Litteratur med våra ögon (Författarnas andelslag, 2004)

Stenwall, Åsa: Hur flickor blir kloka (Schildts, 1987)