Snorres konungasagor : Hednakungarna

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

5/1961

Recension

Doktor Ohlmarks har gjort ett förnämt arbete med att ge Snorre Sturlusons isländska kungasagor i nutida svenska språkdräkt. I allt väsentligt har klarheten och den kärva formen i det mer än sjuhundraåriga originalet bevarats – låt vara att man ibland hajar till inför ett och annat av utpräglat modern kvalitet. Bokens förtjänster ökas genom den inledande levnadsteckningen över Snorre Sturluson och hans litterära bedrifter. Förklaringarna till de fornisländska dikterna med deras underfuntliga ”kenningar” kommer att gläda mången, som vill fördjupa sig i fornisländsk skaldekonst.