Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Renhandlarna

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Lapplandskännaren Erik Therman, som i åratal vistats i den nordligaste Lappmarkens obygder, berättar i sin nya roman "Renhandlarna" om några kulturtrötta Helsingforsare, vilka slagit sig ned som renhandlare bland Enontekiös lappar och nybyggare. Skildringen är mättad med vildmarkens mystik, lappsk vidskepelse och övertro. Stämningen i den trollbundna ödemarksnaturens vinterkalla, hotfulla och ödesmättade ensamheten, där seitar och andar i och genom naturen driver sitt fördärvbringande spel med stackars människobarn, fångar läsaren med det suggestivas makt.

Boken är inte enbart en roman utan även ett stycke kulturhistoria, och den verklighetstrogna skildringen bär alltigenom det självupplevdas prägel. Genom den intensiva handlingen tränger sig den lappländska naturens till djupsinniga meditationer inbjudande väsen på ett genom sin kontrastverkan betagande sätt. Människoöden och människokärlek inflätas i ödermarkens eget tidlösa obönhörliga skeende, vilke dock till sist når sitt mål och sin mening i det från den arktiska vinternatten befriade grönskande och hoppfulla livet.

(baksidestext)

Ämnen och teman

Konkreta platser för händelserna

Originalspråk

Textutdrag

En vissling och tåget sätter sig i rörelse. Lokomotivet fräser ut ett moln av vit ånga över perrongen, pistongerna arbeta, skenorna darra under de tunga drivhjulen.
Markus Alm lutar sig tillbaka i soffan. Äntligen har färden norrut begynt. Tåget glider ut ur bangården, där är Kaisaniemiparken med nakna träd och av snödrivor betäckta gräsmattor, där den isbelagda Tölöviken och bortom den Broholmen med det röda tornet på Folkets hus och så Sörnas, vars hus klättra upp för Berghälls sluttningar, tak över tak.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

roman

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

306

Förlag

Språk