Jorden är Herrens

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

3/1943

Recension

Förf. varnar läsaren för att draga paralleller mellan de skildrade gestalterna och nulevande personligheter. Dock har hon i dialogerna inlagt debatter om machivellistiska och demokratiska styrelseprinciper, ur vilka det inte är svårt att gissa sig till var hennes egna sympatier ligga. Annars har hon lyckats ge en fascinerande bild av historiens största erövrare, Djingis Khan, hans nokud, närmaste rådgivare, krigare och schamaner. Levande berättar hon om det pulserande lägerlivet i ordun, den österländska sagoprakten i karaiterfurstens hov och Gobi öknens storslagna vidder.