Morottaja, Petter

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet