Puhakainen, Elina

Alternativt namn

Puhakainen, Hanna Elina

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde