Granskog-Ekman, Hanna

Födelseort

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

samlingsverk

Biografiska uppgifter

Hanna Granskog-Ekman var född i Närpes, Yttermark 7.3.1898 och avled 5.12.1993. Hon genomgick Vasa lägre folkskoleseminarium åren 1919-21 och fick därefter anställning vid Öster-Yttermarks norra folkskola, där hon tjänstgjorde hela 44 år.

Hon var en god pedagog och fortbildade sig flitigt bland annat genom en kompletteringskurs i Ekenäs seminarium 1951 med kompetens för högre folkskolan. Dessutom deltog hon i olika folkbildnings-, tecknings-, biblioteks-, nykterhets-, freds-, sanitets-, studie-, och föreningsledar-, samt religionspedagogiska kurser. Som intresserad tecknare och målare genomgick hon en kurs i landskapsmålning i Noréns korrespondensinstitut och blev en intresserad och skicklig målare. /.../

Hanna Granskog-Ekman var en aktiv medlem i skrivargruppen i Sydösterbotten samt styrelsemedlem och hedersmedlem i Svenska Österbottens litteraturförening som hon var med om att grunda. Författare som betydde mycket för hennes diktning var Edith Södergran och Anni Blomqvist.

1979 utkom boken Yttermark i helg och söcken med en del av Hanna Granskog-Ekmans alster på Närpes hembygdsförenings förlag. Dessutom medverkade hon i diktantologin Landhöjning (Vasa, 1977), Drajiljor från Sydösterbotten (Närpes, 1977), Sydösterbotten förr och nu (Närpes, 1981) samt Kandarjor och drajiljor (Närpes, 1985).

Som aktiv upptecknare för och meddelare till Folkkultursarkivet inom SLS hann hon sända in ett stort antal rapporter med intressanta uppgifter om livet och människorna i hembygden i gångna tider. En hel samling, SLS 906, av hennes hand finns i Folkkultursarkivet. Därtill sände hon in rapporter till kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi. /.../

För sina insatser som folkbildare tilldelades Hanna Granskog-Ekman SFV:s folkbildningsmedalj, Folkkultursarkivets diplom och pris samt Finlands Svenska kommunförbunds förtjänsstecken i guld.

(Källa: Tala stilla - en färd genom minnenas bygd/ Hanna Granskog-Ekman. Närpes Hembygdsförenings bokförlag, 1996)