Kalm, Pehr

Laddning av bildfilen

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Biografiska uppgifter

Född: 1716 i Ångermanland, Sverige; familjen hade flytt från Korsnäs undan kriget
Död: 1779 i Åbo

Naturforskare och forskningsresande, en av Linnés främsta lärjungar och medlem av Kungliga Svenska Vetenskapsakademien. Han var professor i naturalhistoria och ekonomi vid Åbo akademi och en framstående representant för "nyttans tidevarv", berömd också internationellt. Främst känd för skildringen av sin forskningsresa till Nordamerika 1747−51, ett verk skrivet i dagboksform som utkom i tre delar och översattes till flera språk. Senare prästvigdes han och verkade som kyrkoherde i Åbo. /Källa: Svenskösterbottniska författare

Mera uppgifter om författarens verk

Pehr Kalms Västgötha och Bohusländska resa förrättad år 1742. Med anmärkningar uti historia naturali, physique, medicine, oeconomie, antiquiteter etc. (1746, Stockholm)
En kårt berättelse om naturliga stället, nyttan, samt skötseln af några växter, utaf hvilka frön nyligen blifvit hembragte från Norra America, til deras tjenst, som hafva nöje, at i vårt climat göra försök med de sammas cultiverande (1751, Stockholm)
En resa til Norra America. Del 1 (1753, Stockholm)
En resa til Norra America. Del 2 (1756, Stockholm)
En resa til Norra America. Del 3 (1761, Stockholm)

Utgivet postumt:
Pehr Kalms brev till samtida. Del 1 (1914, Svenska litteratursällskapet)
Pehr Kalms amerikanska reseräkning (utg. Bengt Hildebrand) (1956, Svenska litteratursällskapet)
Pehr Kalms brev till samtida. Del 2 (1960, Svenska litteratursällskapet)

Övrigt:
Vetenskapliga artiklar publicerade i Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens handlingar (Stockholm)

Källor och hänvisningar

Biografiskt lexikon för Finland 1 (Svenska litteratursällskapet, 2008)
Eliasson, Pär: Pehr Kalm − den nyttige, ekonomiske och vetenskaplige resenären (Bohusläns museum, 1992)
Finlands svenska litteratur 1 (Bonniers, 1968)
Finlands svenska litteraturhistoria 1−2 (Svenska litteratursällskapet, 1999, 2000)
Pehr Kalm − en resa till Norra Amerika 1747−1751. Utställning 25.6−14.9.1986 (Helsingfors universitet, 1986)
Rajalin, Marita m.fl. (red.): Att rätt tracktera historia naturalis. Om Carl von Linné och några linneaner i Finland (Åbo Akademi, 2007)
Schildt, Göran (red.): Resenärer i Floras rike. Reseberättelser av Linnés lärjungar (Biblioteksförlaget, 1960)
Skottsberg, Carl: Pehr Kalm, levnadsteckning (Stockholm, 1951)
Uppslagsverket Finland 2 (Schildts, 2004)
Finlands historia 2 (Schildts, 1996)
Frängsmyr, Tore: Svensk idéhistoria 1 (Natur och Kultur, 2000)
Klinge, Matti: Professorer. 35 professorer under lika många årtionden vid Kungliga akademien i Åbo, senare kejserliga Alexanders-universitetet, numera Helsingfors universitet (Söderströms, 1989)