Rögård, Agnes

Laddning av bildfilen

Alternativt namn

Kattgränds Fia
Pejus
Rögård, Agnes Elisabeth

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Lärare, sjukskötare, författare och tidningsskribent. Verkade som sjuksköterska i Esbo, Ekenäs och från slutet av 1940-talet i Lovisa, sedan folkskollärare 1951−72. Hon gav ut fyra romaner, varav debutboken var en barndomsskildring i österbottnisk backstugusittarmiljö och den sista byggde på egna krigstida upplevelser av arbete på olika fältsjukhus. Publicerade prosa och dikter i bl.a. tidskriften Horisont. Medarbetare i Vasabladet, Hufvudstadsbladet och Östra Nyland. (Svenskösterbottniska författare/KulturÖsterbotten)

Mera uppgifter om författarens verk

Förberedelsens tid. Hörspel (1966)

Källor och hänvisningar

Finlands svenska litteraturhistoria. Del 2 (Svenska litteratursällskapet, 2000)
Kalender 1983 (Svenska folkskolans vänner, 1983)
Suomen kirjailijat / Finlands författare 1945−1980 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1985)
Uppslagsverket Finland 4 (Schildts, 2006)
Warburton, Thomas: Åttio år finlandssvensk litteratur (Schildts, 1984)