Krokfors-Lindsjö, Greta-Lis

Laddning av bildfilen

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Författarens egna ord

Det är svårt att säga, vad som fått mig att börja skriva. Det ligger ju nära till hands, när man är modersmålslärare och sysslar med litteratur, barn och ungdomar. Men jag skriver inte regelbundet. Ibland har jag långa perioder, när jag bara ‘skär’, dvs. gör linoleumsnitt. Det är tungt och ansträngande för axlarna, så man måste hålla pauser med det också, men det är roligt och det är inte så många som sysslar med det. Det är ett ensamt arbete både att kriva och att skära, så man måste gå ut och träffa folk ibland. Österbotten är för mig trakter, där jag får höra och tala mitt modersmål. Nu när jag inte mera är i skolan på dagarna, hör jag svenska bara i radion och på TV:n. Björneborg är helt finskt.

Biografiska uppgifter

Utbildning: student Gamlakarleby svenska samlyceum 1953, fil.kand. Åbo Akademi 1958, fil.mag. Åbo akademi 1959; har verkat som timlärare vid Åbo Akademi och Svenska klassiska lyceum i Åbo 1960-1963, samt vid Jakobstads samlyceum 1964; äldre lektor i modersmålet och tyska vid Björneborgs svenska samskola 1965-1997

Hobbyer: gör linoleumsnitt, tecknar, målar, skriver, går på teater och konstutställningar
Stipendier: Stipendium av Undervisningsministeriet för boken Tro på dig själv Krista

Mera uppgifter om författarens verk

Ovanför molnen är himlen blå (biografi), 2000
Se Neapel...(biografi), 2002

Textutdrag

Så vill jag säja allra sist,
att också katter kan ha trist.
De tröttnar nog på lek och språng
och längtar bort ibland nån gång.
Du sökte visst din katt en dag
-tänk, om han gjorde just som jag!

(Ur Resan till Beijing)