Gröhn, Mary-Ann

Född

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Död

Dödsort

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Mera uppgifter om författarens verk

Antologier: Jag vaknar upp och tror att jag är i Borgå / [redaktör: Mary-Ann Gröhn] (2004)
Stickspår : 25-års antologi / [arbetsgrupp: Mary-Ann Gröhn, Solveig Eriksson, Asta Hamnström] (2007)
Faktabok: Kvarkens folk: bilder från Österbottens kust åren 1900-1922 (2007)