dekadens

Typ

skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Beskrivning

Författare (l. konstnär) hörande till en viss, på 1880-talet i Frankrike i opposition mot såväl naturalismen som den mera akademiska riktningen (företrädd af "les parnassiens") framträdande, riktning inom litteraturen (i mindre grad inom konsten).
(Svenska akademiens ordbok))

Dekadenter (fr. décadents, av décadence (dekadens), förfall) syftar på ett antal konstnärer, poeter och andra författare under det sena 1800-talet, i brytningen mellan romantiken och modernismen. Till dekadenterna räknas de franska symbolisterna och deras samtida i England, den estetiska rörelsens senare generation. Båda grupperna ville befria konsten och litteraturen från det materialistiska industrisamhällets intressen. Dekadenterna odlade ett jagfokus för att tränga ned i det undermedvetna själslivets djup, de sökte fenomenens mystik, livets nattsida. Termen har utvidgats till att nästan vara synonym med fin de siècle.
(Wikipedia)

Konkreta platser för händelserna

Exakt tidpunkt