Så, skörda och så vidare

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

1/1955

Recension

Cellos kåserier rör sig denna gång till väsentlig del om familjelivet, som tecknas med mycken humor – och många ordlekar – och icke utan medkänsla med den kuvade familjefadern.