Noveller

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

6/1945

Recension

Av Maupassants noveller finnas redan förut nästan fullsländiga översättningar på svenska. Meningen med det urval som Victor Hoving nu utgivit är synbarligen att sammanföra några av de läckraste i en volym. Dagspressen har pliktskyldigast skyldrat för Guy de Maupassants namn. Annars kunde det måhända vara skäl att påpeka, att ämnesvalet i novellerna lämnar en modern läsare likgiltig, även om berättelsernas teknik är vidunderligt bra.