Jonaeson, Guy

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Biografiska uppgifter

Utbildning: Studentexamen i Borgå 1965, teol.kand. 1970 vid Åbo Akademi, prästvigd 1.6.1970, pastoralexamen 1975. Hustru Christina Jonaeson. Tjänstgjort bl.a i Hitis och Bromarv.