Kvinnornas sammansvärjning ; Grodorna

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

6/1958

Recension

De båda gammalattiska komedierna har det gemensamt att deras författare i dem angriper och förlöjligar den samtida tragediförfattaren Euripides. För den litterära parodin står självfallet en sen eftervärld mera främmande än teaterpubliken i det gamla Atén, men man medger gärna att handlingen är utförd med stor situationskomik och att korsångerna rent poetiskt står högt. I dem kulminerar även översättarens långt drivna skicklighet.