En filmtrilogi ; Såsom i en spegel ; Nattvardsgästerna ; Tystnaden

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

5/1963

Recension

Bergmans tre kammarspel varierar temat om mänsklig ensamhet med stort allvar och stor intensitet. På bioduken kommer denna intensitet till sin rätt: filmmanus erbjuder bara stommen, skelettet. Men dessa studier i förtvivlan och utelämning ger också här oss möjligheter att följa Bergmans arbete, även om mycket är borta som bara filmerna kan ge oss. Speciellt svårt är det att få grepp om ”Tystnaden” – det är bara att vänta att filmen kommer hit, om nu vår herostratiskt ryktbara filmcensurnämnd behagar godkänna den.