Högholm, Gunnel

Född

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Övriga verk (som illustratör)

Titel

Typ

omslag

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Hon är född i Pedersöre 1926, bor i Edsevö och är numera änka med barn och barnbarn.
Gunnel började skriva som 40-åring då hon fick en skrivmaskin i present.
Litteraturen och skrivandet har alltid varit en viktig del livet.
Gunnel är en mycket produktiv författare.

Källa: Pedersöreförfattare

Mera uppgifter om författarens verk

Facklitteratur:

Bokboken. En skrift om den alternativa bokutgivningen (m.fl. författare) (Skrivor, 1983)

I minnet lyser vägen ljus (Författarnas andelslag, 1976)

Livet är ett äventyr (Förlag Gunnel Maria, 2005), biografi

Källor och hänvisningar

Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria (Sahlgrens, 2001)

Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)

Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens Litteraturförening, 1990)

Finlandssvenska kvinnor skriver (Schildts, 1985)