akmeism

Typ

skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Beskrivning

Akmeism, inriktning inom den ryska poesin på 1910-talet. Rörelsen var en reaktion mot symbolismen och dess främste företrädare var Nikolaj Gumiljov. Även Anna Achmatova och Osip Mandelstam tillhörde akmeismen.

Konkreta platser för händelserna

Exakt tidpunkt