Burman, Carina

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Källor och hänvisningar

Fler systrar : kvinnliga författare från 1900-tal och 2000-tal. / Lena Kjersén Edman. Bibliotekstjänst, 2004.