förlorade generationen

Typ

skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Beskrivning

Den förlorade generationen (the lost generation) är ett uttryck som oftast syftar på den generation av desillusionerade unga som präglats för livet av Första världskrigets trauman och mänskliga katastrofer.

Uttrycket tillskrivs den modernistiska författaren Gertrude Stein, som samlade en betydande del av 1920-talets unga konstnärselit i sitt hem i Paris. Ibland syftar uttrycket specifikt på denna grupp av ex-patrierade amerikanska modernister.