Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Andras blod

Typ

romaner
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.
Pärmbild
Pärmbild
Olika pärmbilder visas stora om du pekar eller klickar på den lilla bilden.

Beskrivning

Simene de Beauvoir tillhör Jean-Paul Sartres närmaste vänkrets och har liksom han verkat som lärare i filosofi. Existentialismen utgör idéstommen i hennes mest uppmärksamma roman, "Andras blod", som är uppbyggd kring frågan om det individuella ansvaret och inskärper att vi alltid ingriper i varandras liv, vare sig vi handla eller underlåta att göra det. Det sociala samvetet driver romanens huvudperson att bryta med sin borgerliga familj, men som kämpande kommunist blir han medskyldig till en kamrats död. Han avstår då från politisk aktivitet, blir enbart fackföreningsman och pacifist. Men hans rädsla för att ingripa i andras liv blir ödesdiger för den unga kvinna som älskar honom, och då han sedan försöker acceptera kärlekslyckan står hans passiva attityd i skriande motsättning till världens lidanden under nizismens järnhäl. Och sedan kriget brutit ut förmår han inte för hennes skull svika vad han uppfattar som en plikt mot sina landsmän. Men ockupationen öppnar även hennes ögon för omvärlden, och de mötas åter i motståndsrörelsen, där han som den hemlige ledaren tvingas att sända andra i döden, till sist även henne, och slutgiltigt påtager sig ansvaret och skulden för att utgjuta andras blod. Med sin moderna frågeställning, sin psykologiska spänning och sin konkreta gestaltning av individuella problem i deras relation till de stora sammanhangen är romanen ett av de mest fängslande verken inom den unga franska berättarkonsten.

(baksidestext, Bonniers 1946)

Personer, aktörer

Konkreta platser för händelserna

Exakt tidpunkt

Originalspråk

Filmer

The following links will take you away from this site.

Textutdrag

Allas blickar vändes mot honom när han öppnade dörren.
»Var är det ni vill mig?» sade han.
Laurent satt gränsle över en stol framför brasan.
»Jag måste ju veta, om det är bestämt till i morgon bitti eller ej», sade Laurent.
I morgon. Han såg sig omkring. Rummet luktade tvättkläder och kålsoppa. Madeleine rökte med armbågarna stödda mot duken. Denise satt med en bok framför sig. De var levande. För dem hade denna natt ett slut; för dem skulle en gryning komma.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Utgivningstid

Sidantal

351

Förlag

Språk

Översättare

Lisätietoja

Bonnier, 2000 (Delfinserien)

Första publikation

ja

Språk