You are here

Stenberg, Herman


 
 
Namn
Stenberg, Herman
är samma som
Alternativt namn
Stenberg, Kaarlo Herman
Wiinatsalo, Kalle
Födelseort
Studieort eller -orter
Hemort eller -orter
Dödsort
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Landskapsområde
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Tikkanen, Eino(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  journalister
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Kön
  man
 • Födelseort
  Kuopio
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Laurila, Vihtori(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Födelseort
  Kuopio
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Kön
  man
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Yrke
  journalister
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Jahvetti(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  man
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Utbildning eller examen
  filosofie kandidater
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Yrke
  journalister
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Rossi, Matti(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Är samma som
  Kokko, Olavi
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Utbildning eller examen
  filosofie kandidater
 • Yrke
  översättare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Kön
  man
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Soini, Elsa(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  Engelska
 • Yrke
  översättare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Är samma som
  Paristo, Tuttu
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Är samma som
  Lippa
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Utbildning eller examen
  filosofie kandidater
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Kirstinä, Väinö(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  man
 • Utbildning eller examen
  filosofie kandidater
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  översättare
 • Nationalitet
  finländare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  journalister
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Yrke
  författare
 • Wallenius, K. M.(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Yrke
  författare
 • Födelseort
  Kuopio
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Studieort eller -orter
  Kuopio
 • Kön
  man
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Lampén, Ernst(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Födelseort
  Kuopio
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  journalister
 • Kön
  man
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Yrke
  författare
 • Puupponen, Simo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Kuopio
 • Studieort eller -orter
  Kuopio
 • Kön
  man
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Är samma som
  Aapeli
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  journalister
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Honka, Aaro (person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Landskapsområde
  Norra Savolax
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Är samma som
  Teini, Eino
 • Kön
  man
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Kuopio
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 •