Balladen om Siimas-Fii och Sjunga-Matt

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

6/1983

Recension

Balladen om Sofia Isaksdotter Snåre från Socklot är skriven på en runebergsk versfot, vars mönster vi säkert finner i Idyll och epigram. Det är ett helt livs lidandeshistoria som klämts in på några rader inte utan upphöjd stämning och träffsäker teckning av huvudpersonen. Balladen som knappast är avsedd att sjungas som Tegners eller Bengtssons ballader utgör en annorlunda bygdeskildring, som verkar äkta.