Ingman, Febe

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Biografiska uppgifter

Namn som gift: Febe Rancken
Född: 1861 i Purmo
Död: 1914 i Vasa


Folkskollärare och en av de första kvinnliga barnboksförfattarna i Österbotten. Hon studerade vid Nykarleby folkskolseminarium och verkade som lärare i Gamla Vasa högre folkskola 1884-1898. Hennes enda bok utkom 1891, en samling sagor med handlingen förlagd till just Gamla Vasa. Senare prästfru på Bergö och i Malax. /Källa: Svenskösterbottniska författare

Mera uppgifter om författarens verk

Sagonystanet. Tomtarnas i Gamla
Vasa berättelser. (1891, Otava)

Källor och hänvisningar

Lönnqvist, Harriet: Kvinnliga författare till och med 1892 (Åbo Akademis förlag, 1986)
Rosenqvist, Kerstin: Finlandssvensk barnlitteratur fram till år 1900 (Uppsala, 1974)
Suomen kirjailijat / Finlands författare 1809-1916 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993)