Valvet

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

2/1938

Recension

De inslag från antik och klassisk dikt, som framträdde redan i Enckells föregående diktbok, Tonbrädet (se Res. bokkatalog 1935), fortsättas i den nya samlingen och trycka sin prägel på boken. Det synes, att de antika motiven ligga väl till för Rabbe Enckell, och det är möjligt, att han kan komma att nå betydande resultat på denna linje. Den nya samlingen står konstnärligt högt, och dess språkform är man kunde säga till ytterlighet sovrad.