Holmberg, Veikko

Född

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet