Schalin, Zachris

Alternativt namn

Schalin, Zacharias

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Schalin, Zacharias (f. 2/3 1854 Kaskö, d. 1938 Åbo), skolman, fil.kand. 1876, teol.kand. 1884, far till Teodor S. (och systerson till Z. Topelius). S. var 1886—1904 direktor för Nykarleby seminarium, därefter läroverkslärare i Åbo och folkskolinspektor i Björneborg och Åbo. Han utgav dikter, en serie religiösa folkskrifter, prosaberättelser, reseskildringar (bl.a. En tur genom Österbotten, 1883), barnböcker i Topelii anda (bl.a. Mössmammas berättelser för de små, 1901) m.m.


Källa: Uppslagsverket Finland (1985)
Skolor i Kaskö, Nykarleby och stud. från Normallyceeet i Helsingfors 1870. Filosofiemagister 31/5 1877 och teologie kandidat i Helsingfors 28/5 1884. Studerat i Tyskland vid universiteten i Tübingen och Leipzig. Prästvigd i Borgå 21/12 1884 och utnämnd till komm. K.T. Brobergs adjunkt för at fortsätta sin studier. Tjänstgjort vid Detsche Töchterschule i Helsingfors, Svenska Reallyceum 1877-1878 och Svenska Fruntimmersskolans Pedagogiklass 180-1885. Blev A-f. lektor i pedagogik och historia vid seminariet i Jyväskylä 1885-1886. Utnämnd till lektor vid lärarseminarieti Ekenäs för juli månad 1886. Direktor för Folkskollärarseminarieti Nykarleby från 1/8 1886. Inspektor för stadens folkskolai 13 år. Erhöll Anne orden III 14/4 1890. Avsked på begäran efter 18 års tjänstgöring vid seminariet 1/8 1904. Flyttade med familjen till Åbo. Blev där lärare i Suomalainen klassillinen Lyseo och Tyttökoulun rinnak.osasto 1904-1906. Folkskoleinspektor i Björneborg 1906-1912. Återflyttadetill Återflyttade till Åbo våren 1912.

Källa: TIETOSANAKIRJA Tietosanakirja-Osakeyhtiö Helsinki 1909.