Akademens Skugg-Finlandia

Beskrivning

Finlandiapriset i litteratur utdelades första gången år 1984. Under alla år har priset varit föremål för livlig debatt. Kritikerna och publiken som läser och köper skönlitteratur har ofta varit av olika åsikt.
Akademiska Bokhandeln bestämde sig redan i början för att gå med i debatten genom att ge den läsande allmänheten möjlighet att påverka och säga sin åsikt. Det ledde till att Akademens litteraturpris såg dagens ljus och småningom fick namnet Skugg-Finlandia. Sedan år 1990 har kriteriet för priset varit försäljningssiffrorna.

(källa: www.akateeminenkirjakauppa.fi)

Pristagarna

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Pris

Utdelningsår

Pris

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Pris

Utdelningsår

Pris

Utdelningsår

Utdelningsår

Pris

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Pris

Utdelningsår