Ojanen, Eero

Alternativt namn

Ojanen, Seppo

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

bilderböcker

Typ

sagor, samlingar

Typ

bilderböcker

Typ

faktaböcker

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

bilderböcker

Typ

kåserier, samlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk