Nyström, Hilding

Laddning av bildfilen

Photograph information

Foto: Schildts Förlag

Född

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Hilding Nyström (f. 1921) blev politices licentiat vid Helsingfors universitet 1954 och är auktoriserad translator sedan 1991. Åren 1952–86 var han arkiv-och avdelningschef på FBF:s huvudkontor i Helsingfors. (Schildts Förlags Ab)

Mera uppgifter om författarens verk

Rekryter 1941 : från Österbotten till Svir / Hilding Nyström ; [omslag och ill.: Viking Nyström] (1985)
Soldater 1942 : hårt mot hårt i Schemenski / Hilding Nyström ; [omslag och ill.: Viking Nyström] (1988)
Frontmän 1943 : vår styrka kan ej brytas / Hilding Nyström ; [omslag och illustrationer: Viking Nyström] (1990)
Kamrater 1943-44 : krigsdagbok från Svirfronten / Hilding Nyström (1992)
Krigare 1944 : från Svir till Karelska näset / Hilding Nyström ; [omslag och illustrationer: Viking Nyström] (1994)
Gräsrot bland toppar : i bank, bok och brev / Hilding Nyström ; [... illustrationer: Viking Nyström] (2000)