Gäster från månen och andra berättelser

Typ

novellsamlingar
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Till de betydande 1900-talsförfattare som har goda utsikter att leva vidare i tidlös aktualitet hör utan tvivel färöingen William Heinesen (1900–1991), ord- och bildkonstnären som svängde sitt trollspö över hemorten Tórshavn och fick denna lilla stad mitt ute i den stora oceanen att framstå som livets vagga eller världens navel, som han själv uttryckte det, inte utan ironi.
Heinesen var bland annat en lysande novellist – ett format där hans pregnanta stilkonst, oemotståndliga berättarglädje och befriande humor kom väl till sin rätt.
Gäster från månen består av ett fylligt urval ur de fem novellsamlingar som inte finns översatta till svenska. Urvalet omfattar de tre berättelsetyper som man kan urskilja i Heinesens verk: fiktiva berättelser från (mestadels det gamla) Tórshavn, essäliknande betraktelser samt några av de mycket få noveller vars handling utspelar sig utanför Färöarna.
Urval, översättning och efterskrift av Inge Knutsson.

(Atlantis)

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

255

Förlag

Språk

Översättare