socialrealism

Typ

skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Beskrivning

Socialrealism är en löst definierad riktning inom litteratur, konst och film. Socialrealismen kritiserar samhällsstrukturen genom att skildra misären i samhället.

Konkreta platser för händelserna

Exakt tidpunkt

Författare