Stenius, Birgitta

Alternativt namn

Mladenov-Stenius, Birgitta

Född

Födelseort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter


Birgitta Stenius-Mladenov

Född 1947 i Rom, Italien
Gift med Andrey Georgiev Mladenov, diplomingenjör
Två döttrar

Ambassadör, Finlands ambassad, Ljubljana (2004 -)

Ambulerande ambassadör i Bosnien-Hercegovina samt den forna jugoslaviska republiken Makedonien (2000 - 2004)

Enhetschef, enheten för internationell miljöpolitik, Finlands utrikesministerium (1995 - 2000)

Finlands generalkonsul, San Marino (1992 - 1995)

Ministerråd, Finlands ambassad, Rom. Ständig representant i FAO (1991 - 1995)

Ambassadsekreterare, Finlands ambassad, Mexiko City (1984 - 1986)

Ambassadsekreterare, Finlands ambassad, Sofia (1977 - 1979)

Tjänstgjort inom utrikesförvaltningen sedan 1973

(Finlands utrikesministerium)