Lördagssällskapet

Beskrivning

Lördagssällskapet var ett sällskap som grundades av elever och unga lärare vid Helsingfors universitet på våren 1830 och som sammanstrålade varje lördagskväll för diskussion hos någon av medlemmarna. Till en början berörde diskussionerna litterära ämnen men senare började de beröra skapandet av nationen Finland.

Lördagssällskapets betydelse för de finskspråkigas bildning och kulturella utveckling var betydande. Under dess inflytande bildades det finska litteratursällskapet (fi: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) och den första moderna privatskolan Helsingfors Lyceum år 1831.

I början fungerade Johan Jakob Nervander som ledarfigur, senare Johan Ludvig Runeberg. Efter Runebergs flytt till Borgå år 1837 upphörde sällskapets regelbundna funktion.

Sällskapets organ var Helsingfors Morgonblad.