Teir, Philip

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Söderströms

Född

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Övriga verk (som illustratör)

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Philip Teir är född 1980 i Jakobstad, en ort som med sitt kreativa musik- och kulturliv inspirerat många unga röster i det finlandssvenska litterära livet. Philip Teir flyttade som student till Helsingfors, inledde studier i litteratur och filosofi, men började ganska fort själv skriva.

Först har han blivit känd som journalist och kritiker, han skriver bl.a. litteratur- och musikkritik i Hufvudstadsbladet. Han var också en av redaktörerna för essäboken Mandomsprov (2006) där flera skrivande män (det är just den yrkesskickligheten som är den gemensamma nämnaren) dryftar mansrollen och hur det är att vara man – och far – i dagens Finland. Philip Teirs eget inslag där hade den milt provokativa överskriften “Mina rosa shorts”.

Philip Teir har sagt att han inspireras av t.ex. amerikanska poeters berättande dikt, som ofta tar avstamp i vardagliga ting och situationer. Men i sin egen dikt har han också inspirerats av poetklassiker som Ekelöf och Saarikoski. Saarikoski dyker upp med namns nämnande som referens med mer påtaglig representation, hans skymtar framförande barnvagn i Hagnäs i en av dikterna i debutsamlingen Någonting ur hennes mun faller i min mun.

Samlingen innehåller dikter om familjeliv, ett motiv som mäns diktning inte – förrän kanske nu – tagit till sig, och inleds med en svit om mans- och kvinnorollerna, där Stålmannen, Läderlappen och Wonder Woman kommer till tals.

Läscentrum

Mera uppgifter om författarens verk

Philip Teir, Mårten Westö: Mandomsprov – en antologi om manlighet, Söderströms, 2006