Enckell, Agneta

Laddning av bildfilen

Photograph information

Fotograf: Patrick Kosk

Födelseort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

faktaböcker

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Agneta Enckell (f. 1957) väckte stort intresse redan med sin första diktsamling som kom ut 1983, men det riktiga genombrottet kom med den andra, i rum, berättelser. Den problematiserar också begreppet “berättelse”. I en intervju långt senare säger poeten: “… jag är dålig på ett berätta en historia.” Hennes dikter är också ett försök att nå djupare än den beskrivande berättelsen – och samtidigt ett bevis på att man kan göra det. Enckells släktingar inom poesin är lyriker med hög språkmedvetenhet, t.ex. Katarina Frostenson, Ann Jäderlund, Tomas Mikael Bäck, för att nämna några samtida svenskspråkiga. Den som Agneta Enckell själv alltid lyfter fram är Paul Celan (1920-1970), som hävdade språket som vårt främsta redskap i strävan att bibehålla vår mänsklighet.

Celan hade personlig erfarenhet av Förintelsen; den är också en del av motivet i Enckells samling innanför/utanför. ((1+) 3 x 13 + (1+) 13). Ett annat projekt i samlingen är språkligt, att demonstrera språkets karaktär av samtidigt åskådligt konkret och universellt. Det senaste samlingen, anteckningar [intill ett nordligt innanhav] blev nominerad för radions lyrikpris Den dansande björnen 2011. För den fick Agneta Enckell också Gerard Bonniers lyrikpris. ”Hennes stil är knapp och kompromisslös: alltid nödvändig, ofta vacker”, står det i motiveringen. Lysmaskens anmälare tar också fasta på lyhördheten som estetik: ”… i anteckningens ’tätt intill’ ryms alltid en aning av något man inte riktigt når, av det bortspolade.”

Enckells dikter är ett intellektuellt åtagande som aldrig glömmer den kroppsliga förankringen, sinnligheten. Det gäller också de tidigare samlingarna, som söker och bearbetar sina motiv genom att öppna sig mot mångtydighet(er), genom upprepningar, närmast hypnotiska omtagningar. Agneta Enckell har också alltid intresserat sig för diktens akustiska kvaliteter. Det har resulterat i ett hörspel och i olika uppsättningar med text, ljud och musik för scen och radio tillsammans med tonsättaren Patrick Kosk.

Hösten 2011 utkommer hennes dikter i en samlingsvolym på finska.

Läscentrum

Lydia och Herman Erikssons lyrikstipendium, 1993

Lydia och Herman Erikssons lyrikstipendium, 1993

Mera uppgifter om författarens verk

Verk:

Anteckningar (intill ett nordligt innanhav) 2010

Innanför/utanför ((1+) 3 x 13 + (1+) 13) (eller 4 olika sätt att närma sig ett landskap -) 2005

Poesi med andra ord. En brevväxling om lyrik med Peter Mickwitz och Henrika Ringbom 2003
Sitt ansiktes avtryck, eller stenens begär 1998
åter 1995

Falla (Eurydike) 1991

Rum; berättelser 1987

Förvandlingar mot morgonen 1983
Litterära videoklipp

Kod till Svenska Yles Arkivet