Eldledare

Typ

faktaböcker

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Dag Hemdal var under vinterkriget chef för en granatkastarpluton och han deltog under de blodiga och hårda uppehållsstriderna från Summa till Tali och senare i det förtvivlade försvaret av Viborgska vikens kust. Granatkastarplutonens öden är skildrade i boken "Reservfänrik".
Under sommarkriget 1941 hade Hemdal en kanske ännu mer ansvarsfull post. Han var eldledare för ett tungt stormbatteri, som med sin eld bröt väg för de nu redan legendariska unga cykeljägarna under befäl av den ryktbare generalen Lagus från Korpiselkä ned till Aunus. Dessutom deltog författaren även på Hangöfronten - hans batteri sköt bl. a. de första skotten mot fienden av alla batterier - samt även i den djärva erövringen av hjältesagornas ö, Mantsi, och slutligen i ödemarkskriget i Hyrsyläkröken inne i Fjärrkarelens urskogar.
I sin bok "Eldledare", som är skriven under en kort permission mitt under brinnande krig, skildrar Hemdal blixtstöten mot sydost, då de dödsföraktande unga jägarna på sina stållhästar red ned till Aunus eskorterade av den tunga stormsektionens väldiga granater. Strapatserna var kanske ännu större än under vinterkriget, motståndet kanske ännu hårdare - det var ryska elitdivisioner som nu var motståndare - och segern därför desto mera lysande. Som eldledare befann sig författaren så gott sim hela tiden i den allra främsta linjen, och han deltog med sitt batteri i mer än tio hårda och rasande duster och fältslag. Boken ger en förstahansbild icke endast av den glänsande djärva operationen, utan även av det modärna blixtkriget sådant det förs i brinnande skogar och stiglösa ödermarker.

(baksidestext)

Personer, aktörer

Platser för händelserna

Tidpunkt för händelserna

Exakt tidpunkt

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

212

Språk