Staffansvisan

Typ

dikter

Beskrivning

Visan finns i Jul i vårt hus (1982, s. 25), Dikter och rim i juletid (2002, s. 18) och i Uti vår hage (1995, s. 73).

Ämnen och teman

Språk

Textutdrag

Staffan var en stalledräng.
Vi tackom nu så gärna.
Han vattna´ sina fålar fem.
Allt för den ljusa stjärnan.

Ingen dager synes än,
stjärnorna på himmelen de blänka.