Veck, Veikko

Alternativt namn

Veck, Veikko Juhani

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet