Loggbok på landbacken

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

1/1948

Recension

Loggbok på landbacken kom att bli R. R. Eklunds sista bok. I den framträda åter alla författarens bästa egenskaper: lyrisk känslighet, skarpögd iakttagelseförmåga och träffande karaktäriseringskonst, tankedjup och egenartad humor, suverän behärskning av stilen.