Václavs vintervandring

Typ

sagor

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Sagan är efter en berättelse från Böhmen och finns i Hartman, Bob: Julberättelser (2001, s. 50).

Ämnen och teman

Originalspråk

Ingår i samlingsverket

Sidantal

4

Språk

Ingår i samlingsverket

Illustratör